Incassobureau Arnhem: Wanneer krijg je te maken met een incassobureau?

Als je facturen niet of te laat betaalt, kun je een brief van bijvoorbeeld een incassobureau Arnhem in de brievenbus verwachten. Een incassobureau wordt ingehuurd door een schuldeiser om de openstaande facturen te innen bij de debiteur. Als je een brief van een incassobureau ontvangt, moet je de factuur zo snel mogelijk betalen om oplopende kosten te voorkomen. Wil je meer weten over wat een incassobureau doet, en wat je het beste kunt doen als je met bijvoorbeeld een incassobureau Arnhem te maken krijgt? Lees dan de belangrijkste informatie in dit artikel door.

Wat kan je verwachten van een incassobureau? 

Een debiteur is een persoon of een onderneming die schuld heeft bij een andere partij. De partij die de schuld eist, wordt ook wel de crediteur genoemd. Natuurlijk heb je als debiteur rechten. Als je een betalingsherinnering hebt gekregen van de crediteur nadat de betalingstermijn is verstreken, heb je 14 dagen de tijd om deze te betalen. Hierna zal het incassobureau doorgaan met het sturen van betalingsherinneringen. Dit wordt ook wel de minnelijke fase genoemd. Als je de factuur in deze fase niet betaalt, schakelt het incassobureau Arnhem die jouw zaak opgepakt heeft, een deurwaarder in. Als er een deurwaarder aan te pas komt, kan er beslag worden gelegd op je bezittingen. Ook kan een deurwaarder een huis ontruimen of een dagvaarding uitschrijven. 

Wat moet je betalen?

De rekening van de incassokosten gaan naar de debiteur. Je kunt deze vinden op de betalingsherinnering. De minimale kosten zijn 40 euro. Maar, er bestaat een standaard tarief van 15% op een rekening van lager dan 2500 euro. Dit percentage verandert naarmate de hoeveelheid schuld stijgt. Als je een schuld hebt van boven de 190.000 euro, betaal je een percentage van 1%. Als de crediteur je een betalingsherinnering stuurt nadat de termijn om te betalen is verstreken, mag deze nog geen extra kosten in rekening brengen. Betalen voor jouw crediteur bijvoorbeeld incassobureau Arnhem inschakelt, kan je geld besparen.

Te laat met betalen 

Lukt het je niet om het incassobureau Arnhem te betalen, ook niet in het minnelijke traject? Dan wordt er een gerechtelijke procedure gestart. De rechter kan je veroordelen tot het betalen van alle openstaande facturen plus alle incassokosten. Als de rechter dit vonnis heeft uitgesproken, kan de crediteur een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Deze legt dan beslag op je bezittingen of op je inkomen. Ook hier zijn weer regels voor, lees dit goed door als je in deze situatie zit.

Klopt er iets niet?

Het kan voorkomen dat je het er niet mee eens bent dat er een incassobureau wordt ingeschakeld. Heb je wel betaald, of is er sprake van een misverstand? Dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk bezwaar aantekent. Dit kun je het beste doen door contact op te nemen met de crediteur. Doe alles schriftelijk of leg afspraken schriftelijk vast. Mocht er geen sprake zijn van een misverstand, maar ben je het niet eens met de betaling? Dan kun je het beste het ingeschakelde incassobureau Arnhem contacteren. Dit incassobureau uit Arnhem zal helpen om tot een geschikte betaalregeling te komen die voor zowel debiteur als crediteur acceptabel is. Een rechtszaak is duur, tijdrovend en een last aan je hoofd. Daarom is het belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om naar een andere oplossing te zoeken.